Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Enovas passivhusprogram

Sammendrag

NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura har i samarbeid med Rambøll og SINTEF
Byggforsk evaluert Enovas støtteprogram for nye og eksisterende bygninger som
oppgraderes eller bygges på passivhus- eller lavenergibyggnivå. Evalueringens formål er
definert som å skulle dokumentere markedsendringen som støtteprogrammet har ført til. Dette er en
type analyse som ikke besvares gjennom gradering av suksess, men heller ved å løfte frem
ulike endringer og konsekvenser ved programmet – og dessuten underliggende
sammenhenger. Vi har viet størsteparten av denne rapporten til kartleggingen og analyser
av markedsendringer, og har som en målsetning å løfte frem både sentrale kontroverser
og suksesskriterier for programmet. En konsekvens er at evalueringens måltall og
indikatorer i seg selv er gjenstand for diskusjon og slik ikke kan forstås som å slå fast
graden av suksess for programmet med stor sikkerhet. Det har slik vist seg å være
viktigere å forstå hvordan og på hvilket grunnlag programmet har virket på markedet, enn i
hvor stor grad det har virket.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Jens Olgard Dalseth Røyrvik
 • Torgeir K Haavik
 • Gudveig Gjøsund
 • Arne Fredrik Lånke
 • Heidi Berg
 • Inger Andresen
 • Kristian Stenerud Skeie

Institusjon(er)

 • NTNU Samfunnsforskning AS
 • Rambøll
 • Ukjent
 • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner

År

2015

Forlag

NTNU Samfunnsforskning AS

ISBN

978-82-7570-412-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin