Til hovedinnhold
Norsk English

Dynamiske informasjonssystemer for transportsektoren (DynamIT), etablering av reisetidsdemonstrator

Sammendrag

Lillestøl P.J.: SærtrykkSeminaret ”ITS på veg”, Vegdirektoratet 05.12.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Per J Lillestøl

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2005

Vis denne publikasjonen hos Cristin