Til hovedinnhold
Norsk English

Utslippsreduserende tiltak i fiskeflåten - Automatisk logging av driftsparametere relaterte til energiforbruk og gassutslipp

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Vidar Hardarson

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

Presentert på

Konferanse om energiøkonomisering i fiskeflåten

Sted

Ålesund

Dato

26.11.2008 - 27.11.2008

År

2008

Vis denne publikasjonen hos Cristin