Til hovedinnhold
Norsk English

WiseCar - Intelligente førerstøttesystemer for sikker og effektiv trafikk

Sammendrag

  Hovedmål: Å utvikle mobile IKT-løsninger for alle trafikanter på veg

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ragnhild Wahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

Presentert på

NVF - ITS

Sted

Lofoten

Dato

25.08.2008 - 25.08.2008

År

2008

Vis denne publikasjonen hos Cristin