Til hovedinnhold
Norsk English

Utforming av egen bolig

Sammendrag

Om planlegging, utforming, prioriteringer og krav til boliger som skal brukes av personer med nedsatt funksjonsevne. Artikkelen tar opp boligrelevante funksjonshemninger, nivåer for tilrettelegging, boformer, tomtevalg og plaleggingsprosess. 2 reviderte utgave. 1 utgave utgitt i 1992.  Denne artikkel var ikke publisert i første utgaven.Fra forordet: ""Denne boken er en omfattende revisjon av Habilitering: Tverrfaglig arbeid for mennesker med medfødte og tidlig ervervede funksjonsheminger som kom ut i 1992."" ""De fleste forfatterne i denne revisjonen er nye""

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jon Christophersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2008

Forlag

Gyldendal Akademisk

Bok

Habilitering

ISBN

9788205351936

Side(r)

435 - 464

Vis denne publikasjonen hos Cristin