Til hovedinnhold
Norsk English

Smidige metoder og empiri, og hvordan rimer Scrum med forskning på team?

Sammendrag

Smidige utviklingsmetoder som ekstremprogrammering (XP) og Scrum har fått stor utbredelse i programvarebedrifter de siste årene. Metodene er basert på praksiser som er dokumentert med erfaringsraporter, men foreløpig finnes det lite forskning på fenomenet. Denne forelesningen starter med en oppsummering av forskning på smidige metoder fram til 2005, og presenter så et studie av innføring av Scrum i en norsk systemutviklingsbedrift, hvor vi ser på hvordan metoden og praksisen Scrum rimer med en modell fra litteratur om team og team-effektivitet.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Torgeir Dingsøyr

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

Presentert på

Gjesteforelesning

Sted

Universitetet i Bergen

Dato

23.04.2008 - 23.04.2008

Arrangør

Institutt for informasjons- og medievitenskap

År

2008

Vis denne publikasjonen hos Cristin