Til hovedinnhold
Norsk English

Depresjon ved schizofreni - forståelse og kliniske implikasjoner

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helge Hagen
  • Rolf W Gråwe

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Publisert i

Tidsskrift for Norsk Psykologforening

ISSN

0332-6470

Årgang

43

Side(r)

99 - 104

Vis denne publikasjonen hos Cristin