Til hovedinnhold

Nye Nattland og Hunstad skoler – Fra segregering til inkludering. Alternative løsninger for avdelingsstruktur

Nye Nattland og Hunstad skoler – Fra segregering til inkludering. Alternative løsninger for avdelingsstruktur

Kategori
Vitenskapelig foredrag
Sammendrag
En spesialskole for elever med nedsatt hørsel skal integreres i en normalskole. Oppgaven er å skape fysiske omgivelser som fremmer og ikke hemmer bestrebelsene på å nå målet om et inkluderende miljø. Ambisjonen er at det fysiske miljøet skal innby til samhandling og mestring. Gjennomgang av ulike modeller for avdelingsstruktur, sonedeling av arealer og utforming av arbeidsplasser.Eksempel på ny romoppdeling i Nattland skoles lokaler: åpne og lukkede rom, små og store rom. nye innganger.Huskeliste for fysisk utforming av rom for døve og tunghørte.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Karin Buvik
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Presentert på
Bergen kommune, Byrådsavdeling for oppvekst
Sted
Bergen
Dato
23.05.2007 - 23.05.2007
År