Til hovedinnhold
Norsk English

Nye Nattland og Hunstad skoler – Fra segregering til inkludering. Alternative løsninger for avdelingsstruktur

Sammendrag

En spesialskole for elever med nedsatt hørsel skal integreres i en normalskole. Oppgaven er å skape fysiske omgivelser som fremmer og ikke hemmer bestrebelsene på å nå målet om et inkluderende miljø. Ambisjonen er at det fysiske miljøet skal innby til samhandling og mestring. Gjennomgang av ulike modeller for avdelingsstruktur, sonedeling av arealer og utforming av arbeidsplasser.Eksempel på ny romoppdeling i Nattland skoles lokaler: åpne og lukkede rom, små og store rom. nye innganger.Huskeliste for fysisk utforming av rom for døve og tunghørte.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karin Buvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner

Presentert på

Bergen kommune, Byrådsavdeling for oppvekst

Sted

Bergen

Dato

23.05.2007 - 23.05.2007

År

2007

Vis denne publikasjonen hos Cristin