Til hovedinnhold

Fracture Control - Offshore Pipelines JIP. Proposal for strain-based fracture assessment procedure

Fracture Control - Offshore Pipelines JIP. Proposal for strain-based fracture assessment procedure

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Erling Østby
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
År
Forlag
Springer
Bok
Proceedings of the Seventeenth (2007) International Offshore and Polar Engineering Conference
ISBN
9781846288579
Side(r)
3238 - 3245