Til hovedinnhold
Norsk English

Chlamydiainfeksjon i Sør-Trøndelag. Prøvetaking og prevalens

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Inger Johanne Bakken
  • SA Nordbø

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Publisert i

Tidsskrift for Den norske legeforening

ISSN

0029-2001

Årgang

127

Side(r)

3202 - 5

Vis denne publikasjonen hos Cristin