Til hovedinnhold

Chlamydiainfeksjon i Sør-Trøndelag. Prøvetaking og prevalens

Chlamydiainfeksjon i Sør-Trøndelag. Prøvetaking og prevalens

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Inger Johanne Bakken
  • SA Nordbø
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
År
Publisert i
Tidsskrift for Den norske legeforening
ISSN
0029-2001
Årgang
127
Side(r)
3202 - 5