Til hovedinnhold
Norsk English

IntelliSense RFID - Multi sensing/multi protokoll RFID plattform

Sammendrag

Hva gjør vi innen RFID?􀂄RFID Innovasjonssenter AS. Testlaboratoriet RFIDlaber lokalisert sammen med SINTEF i Oslo. 􀂄Forskning direkte knyttet til RFID, blant annet:􀂄IntelliSense:NORDITE, “RFID platformwithsensor integrationcapabilities”.􀂄Smart Vareflyt:smart, effektiv og sikker vareflyt gjennom intelligent emballasje og e-sporing. BIA, SINTEF Logistikk, og RFID Innovasjonssenter AS + flere partnere. Mål: optimalisere vareflyt gjennom hele verdikjeden.􀂄InnovaRFID:Økt konkurransekraft for næringsmiddelindustri for strategisk utnyttelse av RFID-teknologifor effektivisering og produktutvikling. (SINTEF Fiskeri og havbruk m.fl.)􀂄Relatert aktivitet:􀂄Prosjekter innen RF/mikrobølgeteknologi og antenner.􀂄Prosjekter knyttet til transport, bomveisystemer, betaling og liknende.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

Presentert på

RFIDLOG 2007

Sted

Oslo

Dato

18.04.2007 - 18.04.2007

Arrangør

Hewlett-Packard Norge AS

År

2007

Vis denne publikasjonen hos Cristin