Til hovedinnhold

Sysselsetting og trygd blant personer med schizofrenidiagnose.

Sysselsetting og trygd blant personer med schizofrenidiagnose.

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Rolf Wilhelm Gråwe
  • S. Helle
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
År
Publisert i
Tidsskrift for Norsk Psykologforening
ISSN
0332-6470
Årgang
11
Side(r)
1358 - 1362