Til hovedinnhold
Norsk English

Sysselsetting og trygd blant personer med schizofrenidiagnose.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Rolf Wilhelm Gråwe
  • S. Helle

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Publisert i

Tidsskrift for Norsk Psykologforening

ISSN

0332-6470

Årgang

11

Side(r)

1358 - 1362

Vis denne publikasjonen hos Cristin