Til hovedinnhold
Norsk English

""De var redde det var smittsomt"" - Kvinner med funksjonshemning i Malawi

Sammendrag

Afrika er et stort kontinent med ca. 850 millioner innbyggere. Man antar at av disse vil det være mer enn 60 millioner som har en funksjonshemning. Imidlertid finnes det lite forskning som forteller hvordan afrikanere med funksjonshemning lever. Denne pilotstudien ser på forhold knyttet til funksjonshemningen slik den beskrives av en liten gruppe kvinner i ett av de fattigste av de afrikanske landene i Afrika, nemlig Malawi.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Publisert i

Spesialpedagogikk

ISSN

0332-8457

Årgang

4

Side(r)

34 - 41

Vis denne publikasjonen hos Cristin