Til hovedinnhold

Fabrication of the Hjerkinn-brooch

Fabrication of the Hjerkinn-brooch

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Christian Julius Simensen
  • Unn Plahter
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
År
Forlag
Universitetets kulturhistoriske museer
Bok
Vesle Hjerkin - Kongens gård og sælehus
Hefte nr.
21
ISBN
9788280840394
Side(r)
81 - 83