Til hovedinnhold
Norsk English

Prøvetakingsmønster og prevalens av chlamydiainfeksjon blant kvinner i Sør-Trøndelag 1990-2003

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Inger Johanne Bakken
  • Svein Arne Nordbø
  • Finn Egil Skjeldestad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Publisert i

Tidsskrift for Den norske legeforening

ISSN

0029-2001

Årgang

125

Side(r)

1631 - 3

Vis denne publikasjonen hos Cristin