Til hovedinnhold
Norsk English

SPENNINGSOVERVÅKNING I RANA GRUBER

Sammendrag

 I forbindelse med at Rana Gruber AS legger om bryningsmetoden fra skivepall til skiveras har SINTEF Byggforsk faggruppe for Geologi og bergteknikk gjennomført bergspenningsmålinger med 2-dimensjonal overboringsmetode ved 6 lokaliteter. Formålet med målingene er å skaffe en oversikt over spenningsnivået i horisontalplanet i bergmassen.Videre er det installert  langtidsdoorstoppere og ekstensometre for å avdekke/overvåke  spenningsendringer og deformasjoner som vil komme i overgangen fra skivepall til skiverasbrytning.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trond Erik Larsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

Presentert på

Bergmekanikkdagen 2011

Sted

Oslo

Dato

25.11.2011 - 25.11.2011

Arrangør

Norsk Jord og Fjellteknisk forbund

År

2011

Vis denne publikasjonen hos Cristin