Til hovedinnhold
Norsk English

META - Mer Effektiv Transport med ARKTRANS

Sammendrag

Den delen av META-prosjektet som omhandler transportkjeder presenteres. META-prosjektet skal fremme standardisert elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører i slike transportkjeder. Generelle og multimodale dokumentstandarder for annonsering av transporttjenester samt bestilling og oppfølging av transport utarbeides i tett samarbeid med standardiseringsorganisasjoner som OASIS UBL og GS1. Transportbrukere skal bestille og følge opp alle typer transport fra ”alle” transportører på en og samme måte. META vektlegger at standardene som utarbeides skal ha stor gjennomslagskraft - gevinsten ved bruk av standarder øker med utbredelsen. På sikt ønsker man interoperabilitet i en internasjonal transportsektor, og norske transportbrukere og norsk transportnæring skal få et fortrinn både gjennom påvirkning av standardene og tidlig realisering av dem. META vil i tillegg til å utarbeide standarder også realisere, teste ut og evaluere bruken av standardiserte løsninger i transportkjeder.
Les publikasjonen

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

Presentert på

Bedre intermodale transport- og logistikkprosesser

Sted

Oslo

Dato

01.12.2011 - 01.12.2011

Arrangør

Prosjektene MIS, FINT, META og SS=Service

År

2011

Vis denne publikasjonen hos Cristin