Til hovedinnhold
Norsk English

Fra forskning til praksis - kunnskapssystem for byggenæringen

Sammendrag

Foredraget gir en presentasjon av kunnskaps- og klimautfordringer for byggenæringen - i lys av klimaendringer. Pågående arbeider med videreutvikling av Byggforskserien som nasjonal kunnskapsbase og kunnskapssystem for byggenæringen blir også presentert, sammen med nye metoder for geografisk differensiert design. Næringen evner ikke å ta i bruk eksisterende kunnskap, og foredraget skisserer noen mulige retninger for å imøtekomme denne utfordringen. Observerte klimaendringer kan ikke knyttes direkte til klimaendringer. Men, et mer bevisst forhold til klimapåkjenninger ved planlegging og prosjektering av bygninger kan forebygge mange feil og skader, og spare samfunnet for milliarder i unødvendige kostnader.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kim Robert Lisø

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Kunnskapsformidling og sertifisering

Presentert på

Konferanse om lokale konsekvenser av klimaendringer for arealplanlegging: Foredrag: ""Uværssamfunn""

Sted

Oslo

Dato

09.05.2007 - 09.05.2007

Arrangør

Husbanken; Norsk Polarinstitutt

År

2007

Vis denne publikasjonen hos Cristin