Til hovedinnhold
Norsk English

Åpning - grunnlag for beskrivelse og spesifikasjon av SKB

Sammendrag

Disse retningslinjene for spesifikasjoner av SKB er utarbeidet som et supplement til det foreliggende norske standardverket, samt til de øvrige felleseuropeiske bestemmelsene slik forslagene for disse foreligger i 2006 (se pkt 1.3), og dekker forhold som er spesielle for produksjon av SKB. Den bygger på et klassifiseringssystem og er forutsatt brukt som et hjelpemiddel til fordeling av ansvar i grensesnittet betongprodusent/entreprenør. Generelle krav gyldig for både SKB og vibrert betong er ikke gjengitt i denne publikasjonen. Spesifikasjonene dekker forhold som er spesielle for produksjon av SKB. Disse er:* Støpelighet, dvs konsistens, viskositet, blokkeringsmotstand og stabilitet* Utstøping av prøvelegemer for måling av densitet, luft og fasthetSpesifikasjonene er basert på et klassifiseringssystem for støpelighetsegenskapene. Kravene omfatter både betongprodusentens deklarasjon og produksjonskontroll samt entreprenørens mottakskontroll. 

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tor Arne Hammer

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner

Presentert på

Tekna-kurs: Selvkomprimerende betong

Sted

Trondheim

Dato

03.01.2007 - 04.01.2007

Arrangør

NTNU - Kursdagene

År

2007

Vis denne publikasjonen hos Cristin