Til hovedinnhold

Selvkomprimerende betong - hvorfor leverer vi bare 2 % SKB i Norge?

Selvkomprimerende betong - hvorfor leverer vi bare 2 % SKB i Norge?

Kategori
Vitenskapelig foredrag
Sammendrag
Disse retningslinjene for spesifikasjoner av SKB er utarbeidet som et supplement til det foreliggende norske standardverket, samt til de øvrige felleseuropeiske bestemmelsene slik forslagene for disse foreligger i 2006 (se pkt. 1.3), og dekker forhold som er spesielle for produksjon av SKB. Den bygger på et klassifiseringssystem og er forutsatt brukt som et hjelpemiddel til fordeling av ansvar i grensesnittet betongprodusent/entreprenør.Generelle krav gyldig for både SKB og vibrert betong er ikke gjengitt i denne publikasjonen.Spesifikasjonene dekker forhold som er spesielle for produksjon av SKB. Disse er:- Støpelighet, dvs. konsistens, viskositet, blokkeringsmotstand og stabilitet.- Utstøping av prøvelegemer for måling av densitet, luft og fasthet.Spesifikasjonene er basert på et klassifiseringssystem for støpelighetsegenskapene. Kravene omfatter både betongprodusentens deklarasjon og produksjonskontroll samt entreprenørens mottakskontroll.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Tor Arne Hammer
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Presentert på
Fabekokonferansen
Sted
Tromsø
Dato
23.03.2007 - 24.03.2007
Arrangør
Fabeko
År