Til hovedinnhold
Norsk English

Hva vet vi (ikke) om sammenhengen mellom helse og omgivelser i psykisk helsevern?

Sammendrag

Mengden av evidensbasert kunnskap om sammenhenger mellom fysiske omgivelser og behandlings-resultat (outcome) vokser. Artikler som benytter anerkjente vitenskapelige metoder, har for eksempel dokumentert at dagslystilgang og utsikt til natur påvirker behandlingsresultatet innen somatikken. Hvordan er det så med sammenhenger mellom psykisk helse og de fysiske omgivelsene? I denne artikkelen skal vi gå inn på noen forhold som angår institusjonene i psykisk helsevern og de fysiske omgivelsene. Finnes trekk ved omgivelsene som er mer helsebringende enn andre? Kan omgivelsene støtte opp under psykiatrisk behandling? Kan de erstatte behandlingen – helt eller delvis? Hvor stor er i så fall andelen som kan tilskrives bygningene, interiørene, detaljene, uteområdene og naturen rundt de psykiatriske institusjonene?

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knut Halfdan Bergsland

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Publisert i

Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin

ISSN

0800-7489

Sted

Bergen

Forlag

Fagbokforlaget

Årgang

2007

Hefte nr.

2

Side(r)

12 - 15

Vis denne publikasjonen hos Cristin