Til hovedinnhold

Hva vet vi (ikke) om sammenhengen mellom helse og omgivelser i psykisk helsevern?

Hva vet vi (ikke) om sammenhengen mellom helse og omgivelser i psykisk helsevern?

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Sammendrag
Mengden av evidensbasert kunnskap om sammenhenger mellom fysiske omgivelser og behandlings-resultat (outcome) vokser. Artikler som benytter anerkjente vitenskapelige metoder, har for eksempel dokumentert at dagslystilgang og utsikt til natur påvirker behandlingsresultatet innen somatikken. Hvordan er det så med sammenhenger mellom psykisk helse og de fysiske omgivelsene? I denne artikkelen skal vi gå inn på noen forhold som angår institusjonene i psykisk helsevern og de fysiske omgivelsene. Finnes trekk ved omgivelsene som er mer helsebringende enn andre? Kan omgivelsene støtte opp under psykiatrisk behandling? Kan de erstatte behandlingen – helt eller delvis? Hvor stor er i så fall andelen som kan tilskrives bygningene, interiørene, detaljene, uteområdene og naturen rundt de psykiatriske institusjonene?
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Knut Halfdan Bergsland
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
År
Publisert i
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
ISSN
0800-7489
Sted
Bergen
Forlag
Fagbokforlaget
Årgang
2007
Hefte nr.
2
Side(r)
12 - 15