Til hovedinnhold
Norsk English

Web2.0: En kommunikasjons- og innovasjonsrevolusjon?

Sammendrag

Bruken av sosiale medier har hatt en eksplosiv utvikling, og innebærer et fundamentalt skifte i vår måte å kommunisere på. Dette gjør at samfunnet må tenke og jobbe på en ny måte, og reiser debatt om hvordan vi skal se på brukerne av offentlige tjenester. Sosiale medier har skapt en deltakelses- og delekultur karakterisert av åpenhet, erfaringsutveksling og samarbeid. På kommunalt nivå kan sosiale medier skape nye og bedre kommunikasjonsarenaer, der avstanden mellom kommunen og innbyggerne reduseres, og der innbyggerne selv blir viktige bidragsytere av relevant informasjon. Dette kan igjen bidra til et bedre tjenestetilbud. I dette foredraget presenteres konkrete eksempler på hvordan kommunens innbyggere kan involveres som viktige aktører i en åpen innovasjonsstrategi. I tillegg diskuteres retningslinjer for åpen innovasjon, deltakelse, dialog og erfaringsutveksling.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marika Lüders

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

Presentert på

Brukerforum VISMA Enterprise

Sted

Haugesund

Dato

06.09.2010 - 06.09.2010

Arrangør

VISMA

År

2010

Vis denne publikasjonen hos Cristin