Til hovedinnhold
Norsk English

Utslipp- diffust og fra pipe- målinger, utstyr og resultater.

Sammendrag

Vi har i en årrekke hatt store forskningsprosjekter hvor det blant annet er foretatt industrielle målinger på avgasskomponenter fra smelteverksindustrien og fra en del andre forbrenningsanlegg. De siste årene har vi i tillegg foretatt målinger av innemiljøet i smeltehallene med hensyn til støv og skadelige gasskomponenter og sett på diffuse utslipp fra verkene. Det vil bli vist eksempler på industrielle målinger med avansert måleutstyr fra hva som er mulig å måle når de gjelder gass- og støvutslipp og temperatur. Eksemplene er for det meste hentet fra ferrolegeringsindustrien (Si og Mn), men utstyret kan måle på alle typer forbrenningsprosesser, i alle typer arbeidsmiljø og på alle typer diffuse utslipp. Innemiljøet i smeltehallene og spesielt i tappeområdet i ferrolegeringsindustrien byr på mange utfordringer når det gjelder både støv og gasskomponenter. Ulike teknikker og måleutstyr for måling av partikler og gasskomponenter vil bli presentert, slik som: FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), Open Path FTIR, MS (Mass Spectrometry), TDLAS (Tuneable Diode Laser Absorption Spectroscopy), Open Path Dust Monitor, ELPI (Electrical Low Pressure Impactor) og måleutstyr for deteksjon av tungmetaller, PAH og dioksiner.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svend Grådahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri

Presentert på

NMS Sommermøte

Sted

Oslo

Dato

03.06.2010 - 04.06.2010

Arrangør

Polyteknisk forening

År

2010

Vis denne publikasjonen hos Cristin