Til hovedinnhold
Norsk English

Privat 2.0

Sammendrag

Internett-bruken har eksplodert i Norge de siste årene. Samtidig endres vår oppfatning av hva som er privat. Våre digitale fotavtrykk er tydeligere enn noensinne. Vi opptrer hyppigere og mer åpent i offentlige sosiale fora på Internett, som for eksempel Nettby og Facebook. Selvpresentasjonen i disse og andre nettsamfunn gjenspeiler i stor grad hvem vi er, og hvilke interesser vi har. Vi blottlegger ofte navn, kontaktinformasjon og bilder, vi kringkaster status for hva vi gjør eller føler, og vi publiserer politiske, kulturelle og religiøse preferanser. Fremtidens digitale virkelighet vil trolig føre til ytterligere avslørende synlighet, og grensene mellom hva som er privat og offentlig vil kunne bli enda mer diffuse.  

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

Universitetsforlaget

Bok

Delte meninger. Om nettets sosiale side

ISBN

9788215014968

Side(r)

194 - 212

Vis denne publikasjonen hos Cristin