Til hovedinnhold
Norsk English

Prosessindustri - Mulige tiltak på kort og lang sikt

Sammendrag

Foredraget gir et kortfattet sammendrag av en rapport (SINTEF A11606) skrevet på oppdrag for SFT. Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagasser i norsk prosessindustrien. Tiltak knyttet til CO2-fangst og lagring er ikke inkludert. Foredraget gir ståsted, med historiske CO2-utslipp.   Tiltaka er basert på på et spørreskjema hvor SINTEF har innhentet data fra landbasert prosessindustri, i alt 51 bedrifter. Gjennom svar på spørreskjema er tiltak for mulige utslippsreduksjoner kartlagt, både de som er gjennomført i perioden 2000-2008, er under gjennomføring, og som er planlagt innen 2020, 2030 eller i et lenger perspektiv. Bedriftenes forslag til virkemidler for lettere å nå ønsket utslippsreduksjon er samlet. Nødvendige investeringer, økte driftskostnader etc er etterspurt og i den grad dette er oppgitt er tiltakskost beregnet, dvs. kostnad per tonn CO2-ekvivalent redusert utslipp.   Foredraget gir videre informasjon basert på SINTEFs kunnskap og erfaring. Spesielt omtalt er mulige tiltak utover 2020 - i et langsiktig perspektiv - hvor teknisk gjennomførbarhet og kostnader er usikre. Mulige virkemidler for å nå målet for utslippsreduksjoner innen 2020 er foreslått.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bodil Elisabeth Monsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Metallproduksjon og prosessering

Presentert på

Workshop om klimatiltak og virkemidler for industrien

Sted

SFT, Hellsfyr, Oslo

Dato

18.06.2009 - 18.06.2009

Arrangør

Statens FOrurensingstilsyn

År

2009

Vis denne publikasjonen hos Cristin