Til hovedinnhold
Norsk English

Sammenhenger mellom ingeniørgeologiske forhold og vannlekkasjer i berg - resultat av studier av 6 norske tunneler

Sammendrag

I forbindelse med forskningsprosjektet ”Miljø- og samfunnstjenlige tunneler” ble det initiert et doktorgradsprosjekt med hovedmål å komme frem til anbefalinger som kan gi sikrere prognoser med hensyn til vannlekkasje for fremtidige tunnelanlegg. Denne artikkelen presenterer metode, resultater og hovedkonklusjoner fra doktorgradsarbeidet. Følgende seks norske tunneler har blitt studert; Romeriksporten, Frøyatunnelen, T-baneringen, Lunnertunnelen, Skaugumtunnelen og Storsandtunnelen. Påtruffet vannlekkasje har blitt fordelt på 25 m lange seksjoner langs de strekningene som har blitt analysert. Åtte hypoteser som er basert på teorier om hvordan geologiske parametere påvirker innlekkasjen i undergrunnsanlegg har blitt testet.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kristin Hilde Holmøy

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

Presentert på

Fjellsprengningsdagen

Sted

Oslo

Dato

20.11.2008 - 20.11.2008

Arrangør

Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund

År

2008

Vis denne publikasjonen hos Cristin