Til hovedinnhold
Norsk English

Blending fra vegarbeidsplassen

Sammendrag

Vegarbeid blir stadig oftere utført nattestid for å redusere ulemper for trafikken. Dette medfører at trafikanten ledes inn på veger med uvant og kanskje uvanlig kurvatur og beskaffenhet, samtidig som det er mørkt. Derfor er det viktig å sørge for gode synsforhold slik at ferdselen kan skje trygt.Belysningen på arbeidsplassen og lykter på arbeidskjøretøy gir opphav til blending. I tillegg vil kjøretøy på vegen gjensidig blende hverandre. Ubehagsblending er en subjektiv følelse av ubehag i forbindelse med sterkt lys. Den blir ikke behandlet her. Det blir derimot synsnedsettende blending som faktisk reduserer førernes evne til å se godt. Foredraget anga metoder for å beskrive synsnedsettende blending og å bestemme den i praktiske tilfeller.I prosjektet var det utført fullskalaforsøk med ulike typer belysningsutstyr. Der ble bendingen evaluert og metodene utviklet og etterprøvet. Den gjensidige blendingen mellom biler på vegen ble undersøkt ved hjelp av datasimuleringer. Avblendingsskjermer mellom kjøreretningene vil være til stor hjelp i visse situasjoner. Til slutt er det gitt retningslinjer for hvordan synsnedsettende blending i forbindelse med vegarbeidsplasser kan kontrolleres.  
Les publikasjonen

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Arve Augdal

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Smart Sensors and Microsystems

Presentert på

Ljusförhållanden och säkerhet vid vägarbeten

Sted

Sollentuna, Stockholm

Dato

15.10.2008 - 16.10.2008

Arrangør

NordFoU og VTI

År

2008

Vis denne publikasjonen hos Cristin