Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan har du det egentlig? - om eldres opplevelse av egen livssituasjon

Sammendrag

Eldre har en positiv opplevelse av hverdagen, selv om de beskriver sin situasjon som strevsom. De er fornøyd med det de mestrer, til tross for at hjelpebehovet øker. Artikkelen fokuserer på eldres opplevelse av hverdagen; av sosial kontakt, utseende og det å være hjelpetrengende. Av Ellen-Sofie Opdahl Mo, geriatrisk sykepleier, Seksjon for geriatri, medisinsk avdeling, Regionsykehus- et i Trondheim og Tone Opdahl Mo, forsker, Sintef Teknologiledelse, Institutt for industriell miljøforskning. Ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT) har det vært gjennomført et prosjekt som tar sikte på å gi et helhetlig helsetilbud til eldre mennesker. Seksjon for geriatri startet i 1994, og har som mål å ta eldre menneskers helseproblemer på alvor. Men hvordan opplever eldre mennesker sin hverdag, egentlig? Negative betraktninger om eldre mennesker som et samfunnsproblem kan gjøre livssituasjonen ekstra tung når helsen begynner å svikte. Da er det viktig at sykepleiere er istand til å sette seg inn i den eldres situasjon, og bidra til et tilbud som tar eldre og deres livssituasjon på alvor.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ellen-Sofie Opdahl Mo
  • Tone Opdahl Mo

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

1999

Publisert i

Tidsskriftet sykepleien

ISSN

0806-7511

Årgang

21

Vis denne publikasjonen hos Cristin