Til hovedinnhold
Norsk English

Trenger vi offentlige reguleringer?

Sammendrag

Kapittel 11 i: Forseth U. og Rasmussen B. (red): Arbeid for livet

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Solveig Gaupset

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2002

Forlag

Gyldendal Norsk Forlag

Bok

Arbeid for livet

ISBN

8205307776

Vis denne publikasjonen hos Cristin