Til hovedinnhold
Norsk English

Året etter bomringen - En spørreundersøkelse i Trondheim 2006

Sammendrag

Første uka i november 2006 gjennomførte Norfakta Markedsanalyse AS en spørreundersøkelse blant 750 trondhjemmere som var 18 år eller eldre. Faglig ansvarlig var SINTEF Veg- og transportplanlegging, og Vegdirektoratet var oppdragsgiver. Bakgrunnen var oppfølging av en tilsvarende undersøkelse fra høsten 2005, som beskrev situasjonen i bomringens siste leveår. Formålet med foreliggende undersøkelse har vært å beskrive situasjonen i 2006, som var første år uten bompengeinnkreving.Når det gjaldt holdning til at bompengeinnkrevingen hadde opphørt, var 10 % på den misfornøyde siden og 73 % på den fornøyde siden. På bakgrunn av dette var det overraskende mange som var positive, når de etter å ha blitt minnet på hva formålet med bompengeinnkrevingen hadde vært, ble spurt om sin holdning til at vi hadde bomring i Trondheim; 48 % var positive mot 27 % negative. På tilsvarende spørsmål i 2005 var 30 % positive mot 38 % negative.Når det gjaldt endring av kjørevanene etter at bomsystemet ble fjernet, mente 23 % av bilførerne at de hadde gjort betydelig eller litt endring; 8 % for til og fra arbeid/skole, 13 % for innkjøp og 10 % for andre typer reiser. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Terje Kristian Tretvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50A07008

ISBN

9788214041415

Vis denne publikasjonen hos Cristin