Til hovedinnhold
Norsk English

Initielle multibrensel reaktor forsøk i KRAV prosjektet

Sammendrag

Blandinger av to brensler er testet i en multibrensel reaktor. Fire temperaturer ble valgt for å undersøke effekten av blandingsforhold, luftoverskuddstall og temperatur; 700 °C, 750 °C, 800 °C og 850 °C. Resultatene fokuserer på NOx, SO2 og HCl utslipp og hvor mye av brenselets nitrogen, svovel og klormengde som konverteres til hhv. NOx, SO2 og HCl. Utslippene er avhengig av brenselets sammensetning og forbrenningsforholdene. Resultatene viser at temperaturen i det valgte temperaturområdet ikke påvirker hvor mye av brenselets nitrogeninnhold som konverteres til NOx, men for svovel og klor konvertering er temperaturen av betydning. Brenselets sammensetning har en tydelig effekt på graden av nitrogen-, svovel- og klorkonvertering. Videre eksperimentelle studier hvor også aske- og partikkel analyse er inkludert er nødvendig for å kunne analysere og forklare klor og svovel effektene i detalj.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS

År

2008

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A6766

ISBN

9788259433855

Vis denne publikasjonen hos Cristin