Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøvennlige vegdekker: Resultater fra støymålinger 2005-2008

Sammendrag

Der er utført CPX-målinger med dekk A på et større utvalg av ordinære tette veidekker i Norge, i tillegg til testdekker som inngår i FOU-prosjektet ”Miljøvennlige veidekker”, et etatsprosjekt ved Statens vegvesen, Vegdirektoratet.Følgende hovedkonklusjoner kan trekkes fra undersøkelsen:Nye, tette asfaltbetongdekker (ab/ska) kan gi 4-8 dB(A) lavere dekk/veibanestøy (CPX),            sammenlignet med et valgt referansenivå for veidekketype ab11/ska11. Imidlertid øker støynivået med i størrelsesorden 3-4 dB(A) etter den første vintersesongen, der dekket eksponeres for piggdekk. Tette dekker av typen ab/ska med maksimum steinstørrelse 6-8 mm gir høyere støyreduksjon enn dekker med 11-16 mm stein, men er også mer følsom for vinterforhold og piggdekkbruk, slik at støyreduksjonen avtar raskere. Tynndekker testet i dette prosjektet ser ut til å ha samme støyegenskaper som normale, tette dekker.Porøse, drenerende dekker testet i prosjektet gir støyreduksjon i størrelsesorden 5-9 dB(A),   sammenlignet med referansenivået, når dekkene er nye. Imidlertid avtar støyreduksjonen raskt etter å ha   blitt eksponert for vinterforhold og piggdekk. Bare etter 2-3 år med trafikk er støyreduksjonen redusert til kun 1-2 dB(A).Videre FOU-innsats er nødvendig for å utvikle veidekker som kan gi en tilfredsstillende støyreduksjon (> 3 dB(A)) over en ”normal” levetid på 6-7 år i et nordisk klima.

OppdragsgiverE: Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Norges forskningsråd
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E238

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A9720

ISBN

9788214044294

Vis denne publikasjonen hos Cristin