Til hovedinnhold

Beregning av støysonegrenser for Ålesund lufthavn Vigra etter retningslinje T1442

Beregning av støysonegrenser for Ålesund lufthavn Vigra etter retningslinje T1442

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er beregnet nye støysoner for Ålesund lufthavn Vigra etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2005 og en prognose for 2016. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske flystøyprogrammet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. I tillegg til støysonene knyttet til T-1442 er det gjort beregninger og opptellinger knyttet til forurensningsforskriften.De nye støysonene ligger i Giske kommune alene. 

Oppdragsgiver: Avinor AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90E268
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A939
ISBN
8214040485