Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for Svalbard lufthavn, Longyear.

Sammendrag

Det er gjennomført beregning av flystøy for Svalbard lufthavn, Longyear i tråd med reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningene tilfredsstiller også kravene i forurensningsforskriften. Verktøyet NORTIM er benyttet og det er tatt hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Basisår for undersøkelsen er 2007 og prognoseår er satt til 2017. Det er ikke funnet bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene eller kartleggingsgrensene.

Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E294

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A9349

ISBN

9788214044188

Vis denne publikasjonen hos Cristin