Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av organisasjonsmodell Helse Nordmøre og Romsdal HF-Delrapport 1

Sammendrag

SINTEF skal på oppdrag for Helse Nordmøre og Romsdal HF gjennomføre en evaluering av organisasjonsmodellen for helseforetaket. I henhold til bestillingen, skal dagens organisasjonsmodell evalueres ut fra følgende hoveddimensjoner: - Ledelse og beslutningsstruktur- Samarbeid og kommunikasjon (formelt og uformelt)- Effektiv og forsvarlig pasientbehandling med god kvalitet- Faglig utvikling- Effektiv ressursutnyttelse SINTEF legger med dette frem den første delrapporten i evalueringen. Rapporten består av tre hoveddeler:En beskrivelse av bakgrunn og mål for innføring av ny organisasjonsmodell i 2003, implementering og iverksetting. Resultater fra dokumentstudierEn beskrivelse av utvikling i effektivitet for Molde sjukehus og Kristiansund sykehus ved bruk av DEA- analyse (dataopphyllingsanalyse)En beskrivelse av den interne organiseringen av Molde sjukehus og Kristiansund sykehus sammenlignet med andre sykehus. Resultater fra INTORG-databasen
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 78G17030

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Marit Pedersen
  • Trond Halvdan Harsvik
  • Lars Erik Kjekshus
  • Per Kristian Vareide

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF A93

ISBN

9788214039306

Vis denne publikasjonen hos Cristin