Til hovedinnhold
Norsk English

Nytte-kostnadsanalyser ved bruk av transportmodeller

Sammendrag

Det er utviklet en Trafikantnyttemodul og en Kollektivmodul som hjelpemidler ved nytte-kostnads¬analyser av tiltak i transportsystemet. Begge modulene baserer seg på data fra transportmodeller. Trafikantnyttemodulen beregner endringer i trafikantnytte ved tiltak i transportsystemet, herunder også korreksjoner knyttet til at samfunnet vektlegger bruken av enkelte ressurser annerledes enn trafikantene. Kollektivmodulen beregner kollektivselskapenes kostnader og inntekter.De to modulene framstår som integrerte deler av transportmodeller utviklet i CUBE TRIPS, i første omgang TASS 5 for Bergen og Trondheim, og de regionale transportmodellene (RTM). Modulene vil etter hvert også bli tilpasset andre TASS-modeller. Trafikantnyttemodulen kan også brukes på OD-matriser produsert av andre transportmodeller, for eksempel EMME/2. Dette forutsetter en konvertering av matrisene til TRIPS-format. Resultatfilene fra de to modulene er laget slik at de kan leses inn i EFFEKT, som grunnlag for å gjøre nytte-kostnadsanalyse der.Denne rapporten beskriver hvordan en gjennomfører beregninger med de nye programmene, hva de beregner, og hvordan disse inngår videre i EFFEKT-beregninger.Rapporten er identisk med rapport nr 2007/14 fra Utbyggingsavdelingen i Statens vegvesen, Vegdirek¬toratet: «Nytte-kostnadsanalyser ved bruk av transportmodeller».

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047073

Vis denne publikasjonen hos Cristin