Til hovedinnhold
Norsk English

Beregninger av spredning og tildekking av masser fra lekter. Opticap prosjektet. Endelig rapport, desember 2008

Sammendrag

Det er foretatt beregninger av dumping av masser fra splittlekter med tanke på å foreta en kontrollert tildekking av forurenset sediment. Beregningene er foretatt med modell DREAM som opereres av SINTEF. Det er dessuten foretatt en utvidelse av beregningsprogrammet for å ta hensyn til bevegelige kilder (dvs. at lekteren kan bevege seg under tildekkingen). Resultatene er vist som plot med deponerte tykkelser på sjøbunnen, enten som kart eller som vertikalsnitt for tykkelser av det deponerte laget. Figurer for partikkelstørrelser på de deponerte massene er også vist.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Henrik Rye
  • Ismail Durgut

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046199

Vis denne publikasjonen hos Cristin