Til hovedinnhold

Beregning av støysonegrenser for Stavanger lufthavn Sola etter retningslinje T1442

Beregning av støysonegrenser for Stavanger lufthavn Sola etter retningslinje T1442

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er beregnet nye støysoner for Stavanger lufthavn Sola etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2005 og en prognose for 2015. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske flystøyprogrammet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.De nye støysonene etter T-1442 ligger i kommunene Sola, Sandnes, Stavanger og Klepp. Rød støysone ligger i hovedsak i Sola kommune, men krysser så vidt over kommunegrensen til Sandnes i sør. For de øvrige kommuner er det gul sone som berører disse.I tillegg til støysonene knyttet til T-1442 er det gjort beregninger og opptellinger knyttet til forurensningsforskriften og de krav den stiller til strategisk støykartlegging.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90E267
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A906
ISBN
8214040450