Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av støysonegrenser for Stavanger lufthavn Sola etter retningslinje T1442

Sammendrag

Det er beregnet nye støysoner for Stavanger lufthavn Sola etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2005 og en prognose for 2015. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske flystøyprogrammet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.De nye støysonene etter T-1442 ligger i kommunene Sola, Sandnes, Stavanger og Klepp. Rød støysone ligger i hovedsak i Sola kommune, men krysser så vidt over kommunegrensen til Sandnes i sør. For de øvrige kommuner er det gul sone som berører disse.I tillegg til støysonene knyttet til T-1442 er det gjort beregninger og opptellinger knyttet til forurensningsforskriften og de krav den stiller til strategisk støykartlegging.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E267

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2007

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A906

ISBN

8214040450

Vis denne publikasjonen hos Cristin