Til hovedinnhold
Norsk English

TREKULL - egenskaper, produksjon, marked og pris

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer et litteratursøk for bruk av trekull som reduksjonsmateriale i forskjellige karbotermiske prosesser. Rapporten er spesielt rettet mot produksjon av silisiumkarbid. I tillegg til litteratursøket er åpne SINTEF-rapporter samt publikasjoner gjennomgått.   Produksjonsprosesser for både trekull og silisiumkarbid er enten beskrevet eller referert til. Fysiske egenskaper som askeinnhold og dennes sammensetning, CO2 og SiO-reaktivitet, styrke og elektrisk ledningsevne til trekull, koks og petroleumkoks er sammenlignet.   Produksjonsvolum av trekull på verdensbasis og i relevante land er oppsummert. Kostnadene for import av trekull til Norge, samt importerte mengder er funnet, og fra dette er pris beregnet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Industri / Metallproduksjon og prosessering

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214046175

Vis denne publikasjonen hos Cristin