Til hovedinnhold
Norsk English

Assimilering av lokale data for beregning av tidsvarierende randbetingelser for turbulensvarsling ved flyplasser - tester på aktuelle flymålinger over Værnes

Sammendrag

Vi har i en tidligere rapport (2008-07-02) beskrevet og testet en metode for estimering av dynamiske randbetingelser anvendt til lokal varsling av vindforhold nær flyplasser. Disse randbetingelsene antas å være viktige hva angår pålitelighet av denne type varsling. Betingelsene er spesielt viktige ved sterk vind fordi transitt-tiden for det lokale området da er kort. Målsettingen er å ekstrapolere informasjon – spesielt eventuelle trender - fra data (flymålinger og ”bakgrunnsløsning” fra DNMI) i et tidsintervall til et prediksjonstidsintervall umiddelbart etterpå. Vi har under dette arbeidet fått data fra DNMI for perioden januar til april i 2008, bestående av flymålinger av vindretning og vindstyrke over Værnes. DNMI har også bistått med sine varsler (bakgrunnsløsningen som nevnt ovenfor) i det aktuelle området i det samme tidsintervallet. Flymålingene viste seg å være sparsomme i antall relativt til det behov vi har (jevnfør tidligere rapport). Når vi har relativt lite med data, er en lavordens polynomisk modell det beste vi kan velge. Analysen viser klart at med de begrensninger som det gitte datasettet innehar, gir konstant korreksjon det beste resultatet. Noen få case viser en svak fordel for lineær korreksjon, men det er mer å betrakte som unntak for dette spesielle datasettet. Vi finner også flere case i dette datasettet der UM1 (ukorrigert) er best. Hva som vil være tilgjengelig av flymålinger i fremtiden vet vi ikke, men det er sannsynlig at mer data av denne typen vil bli tilgjengelig og da ser vi for oss at høyere-ordens metoder kan benyttes med et potensial til økt pålitelighet for lokale varsler av (ekstreme) vindforhold ved flyplasser.

Oppdragsgiver: Avinor
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90A344

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karstein Sørli
  • Torbjørn Utnes

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A8865

ISBN

9788214044140

Vis denne publikasjonen hos Cristin