Til hovedinnhold
Norsk English

Støysonekart etter T-1442 for Ålesund helikopterplass Flatholmen

Sammendrag

Det er utført beregning av støysoner for en landingsplass for helikopter på Flatholmen i Ålesund. Beregningene er foretatt med NORTIM etter reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Støysonene ligger i stor grad over sjø og det er ingen bolighus eller andre støyømfintlige bygninger innenfor støysonene. Det er heller ingen slike bygninger som må kartlegges etter forurensningsforskriften.

Oppdragsgiver: Helikopter Utleie AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.01

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A8855

ISBN

9788214044133

Vis denne publikasjonen hos Cristin