Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for Harstad / Narvik lufthavn, Evenes.

Sammendrag

Det er utarbeidet nytt støysonekart for Harstad/Narvik lufthavn Evenes i tråd med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Videre er det foretatt kartlegging i henhold til forurensningsforskriften. Støyberegninger er utført med programmet NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Beregningene tar utgangspunkt i årstrafikken for 2007 og for en prognose for 2017. Det nye støysonekartet ligger i Evenes og Skånland kommuner og erstatter det som ble utarbeidet i 2003 etter den forrige retningslinjen fra Miljøverndepartementet.

Oppdragsgiver: OSL AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E293

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A8724

ISBN

9788214044126

Vis denne publikasjonen hos Cristin