Til hovedinnhold
Norsk English

Ledelinjer inne i bygninger

Sammendrag

SINTEF Byggforsk har på oppdrag for Deltasenteret i Helsedirektoratet sett på bruk av ledelinjer inne i publikumsbygg. Forskningslitteratur om temaet er svært begrenset. Undersøkelsen har derfor fokusert på å finne eksempler, belyse og systematisere disse. Oversikten inneholder norske og internasjonale eksempler. Store knutepunkter som jernbanestasjoner og enkelte T-banestasjoner er den bygningstypen hvor ledelinjer brukes mest. Gjennomføringen er systematisk, med både taktile og kontrastfargede ledelinjer. Det ser ut som om ledelinjer brukes mer og mer i helsebygg, undervisningsbygg og kulturbygg. Der ledelinjer finnes i kjøpesentre ser de ut til å være lagt inn mer som dekorasjon enn som hjelp til orientering.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2008

Forlag

SINTEF Byggforsk

Hefte nr.

16

ISBN

978-82-536-1013-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin