Til hovedinnhold
Norsk English

Full-skala korrosjonstest med natriumsilikatdosering

Sammendrag

Det er gjennomført et full-skala-forsøk over 4 år med dosering av natriumsilikat til en avgrenset del av ledningsnettet i Oslo. Resultatene fra forsøket viste at: • Silikatforbindelser felles ut i ledningene, trolig i hovedsak som jern(II)silikat• I løpet av 26 måneder ble det ikke dannet et heldekkende belegg av jernsilikat, men slikt belegg forekom flekkvis • Med de forsiktige doseringene som ble benyttet og som er representative for dosering av natrium¬silikat i Norge, ble det ikke oppnådd noen steady-state-situasjon der mengden silikat som ble utfelt ble balansert av mengden som ble oppløst• Med de forsiktige doseringene som ble benyttet var det ingen målbar endring av innholdet av partikulært eller oppløst jern i ledningsnettet• Doseringen av natriumsilikat hadde ingen påviselig effekt på mikrobiologisk vekst eller løsrivelse av biofilm. Det må presiseres at det kun ble utført relevante analyser i vannfasen, og ikke i biofilm. Totalt sett viste forsøkene at de natriumsilikatdoseringene som benyttes i Norge i en del tilfeller kan være for lave til å oppnå den korrosjonsbeskyttelsen på jern som en har forventet at det er mulig å oppnå med denne metoden for korrosjonsbeskyttelse.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Lars John Hem
  • Stein Wold Østerhus

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A08302

Vis denne publikasjonen hos Cristin