Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøvennlige vegdekker : Sluttrapport forsøksstrekninger

Sammendrag

Statens vegvesen, vegdirektoratet (TEK-T) har i perioden 2004 – 2008 gjennomført et prosjekt med tittelen, ”Miljøvennlige vegdekker”.  Prosjektet har hatt følgende effektmål:-         Færre støyplagede langs norske veger og gater-         Bedre luftkvalitet i tettbygd strøkI prosjektet er det lagt ut totalt 35 prøvestrekninger i perioden 2005 – 2007.  Denne rapporten oppsummerer de viktigste resultatene fra oppfølgingen av disse strekningene. Følgende konklusjoner kan trekkes etter oppfølging av de utlagt forsøksdekker:   -   Det er skaffet en god oversikt over støyegenskapene til typiske norske dekker.   -  Effekten av redusert maksimal steinstørrelse (Dmax) er testet ut for Ab og Ska-masser.   -  Det er utviklet og testet ut helt nye dekketyper spesielt tilpasset norske forhold.   -  Dekker med liten maksimal steinstørrelse (Dmax) har gode støyegenskaper når de er nye, men disse positive egenskapene synes å avta raskt.   -      Dekker med liten Dmax har på de fleste forsøksstrekninger tilfredsstillende friksjon.   -      Drenerende massetyper har relativt gode støyegenskaper, men disse avtar med tiden.   -      Bruk av polymermodifiserte bindemidler kan gi forbedrede deformasjonsegenskaper.   -      Bruk av polymermodifiserte bindemidler kan gi forbedrede slitasjeegenskaper.Basert på resultatene fra disse undersøkelsene synes det som at det bør videreføres et arbeide med utvikling av finkornige- og porøse dekker

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bjørn Ove Lerfald

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A08012

ISBN

0000000000

Vis denne publikasjonen hos Cristin