Til hovedinnhold
Norsk English

Pengespill og pengespillproblemer i Norge 2008

Sammendrag

Bakgrunn: SINTEF Helse gjennomførte en befolkningsundersøkelse om pengespillvaner og pengespillproblemer første kvartal 2007 på oppdrag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. På den tiden var gevinstautomater lett tilgjengelige overalt i Norge. Undersøkelsen viste at spill på automat var spesielt utbredt blant mennesker med pengespillproblemer. Alle gevinstautomatene ble fjernet 1. juli 2007, og Lotteri- og stiftelsestilsynet ønsket en ny befolkningsbasert undersøkelse før en ny type spillterminaler fra Norsk Tipping ble utplassert. Materialer og metoder: Et tilfeldig utvalg på 10 000 personer (16-74 år) fikk tilsendt et spørreskjema i posten. Det ble spurt om pengespillvaner, og instrumentet NODS ble benyttet for kartlegging av spilleproblemer.   Resultater: Svarprosenten var 35 %. Andelen som oppga å ha spilt pengespill noen gang var 88 %, den samme som i 2007. I alt 77 % oppga å ha spilt pengespill siste 12 måneder, mot 70 % i 2007. Andelen nåværende problemspillere var 0,8 % (95 % konfidensintervall, KI: 0,6-1,2), mot 0,7 % (95 % KI: 0,5-1,1) i 2007. Overført til den norske voksne befolkningen betyr dette at 29 200 personer hadde spilleproblemer i 2008 (2007: 25 500). Spilleproblemer forekom oftere blant unge menn enn ellers i utvalget. Problemspillerne hadde lavere debutalder for pengespill enn gjennomsnittet og deltok i et bredt spekter av ulike spill. Internettbasert spill og oddsspill fra Norsk Tipping ble oftest oppgitt som viktigste spill i denne gruppen, mens lotterispill ble oppgitt hyppigst som viktigste spill blant spillere uten problemer. De fleste problemspillerne (70 %) hadde spilt på gevinstautomater før automatforbudet. I alt 1,5 % av utvalget hadde opplevd at et familiemedlem hadde pengespillproblemer det siste året før undersøkelsen ble gjennomført. Konklusjon: Vi fant i denne undersøkelsen fra 2008 samme forekomst av pengespillproblemer som i undersøkelsen fra 2007. Problemspilling forekom hyppigst blant unge menn som hadde spilt på gevinstautoma

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Inger Johanne Bakken
  • Hanne Weggeberg

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045147

Vis denne publikasjonen hos Cristin