Til hovedinnhold
Norsk English

Beregning av støysoner etter retningslinje T-1442 for Florø lufthamn.

Sammendrag

Det er utarbeidet nytt støysonekart for Florø lufthamn i tråd med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Videre er det foretatt kartlegging i henhold til forurensningsforskriften. Støyberegninger er utført med programmet NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Basisår for undersøkelsen er 2007 komplettert med en prognose for 2017. Det nye støysonekartet ligger i Flora kommune og erstatter det som ble utarbeidet i 2001 etter den forrige retningslinjen fra Miljøverndepartementet.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A8485

ISBN

9788214044089

Vis denne publikasjonen hos Cristin