Til hovedinnhold
Norsk English

International Workshop on Vehicle Routing in Practice (VIP’08) - Oppsummering

Sammendrag

Den internasjonale konferansen Vehicle Routing in Practice 2008 (VIP’08) ble gjennomført på en meget vellykket måte 12.-14. juni 2008 på Soria Moria konferansehotell i Oslo. Workshopen hadde 28 deltakere, hvorav 15 meget anerkjente forskere fra utlandet og 13 fra de tre norske VRP-forskningsgruppene ved NTNU, Høgskolen i Molde og SINTEF. VIP’08 samlet erfarne forskere fra utlandet og Norge samt norske PhD og postdoktorstipendiater. Det var 25 foredrag inndelt i 8 sesjoner etter fagtema (en strøm), samt åpningssesjon og avsluttende paneldebatt. Tilbakemeldingene fra deltakerne var meget positive, både når det gjelder faglig utbytte, sted og det arrangementstekniske. Flere deltakere oppfordret til å følge opp med en fast serie av VIP-workshops. Foredragene ved VIP’08 viste følgende trender innen VRP-forskning: 1) rikere, mer anvendelsestro modeller og tilhørende algoritmer studeres. 2) metodenes beregningsmessige ytelse blir stadig bedre, eksperimentelle undersøkelser benytter større, mer realistiske instanser. 3) VRP-forskningen er aktiv som aldri før, det er fremdeles store utfordringer. VIP’08 ble avsluttet med en interessant paneldebatt. Hovedkonklusjonene var: A) VRP-forskningen i akademia er industrielt relevant, men mye er basert på idealiserte modeller. B) i løpet av få år forventes det metoder som vil gi høykvalitets løsninger for VRP opp til 2000-5000 ordre. C) Det er en lang rekke viktige områder for VRP-forskning fremover, bl. a. utvikling av parallelle og samarbeidende optimeringsalgoritmer og hybride metoder. Det er stor interesse blant deltakerne for å arrangere nye VIP workshops. Det norske forskningsmiljøet var godt representert, både ved yngre forskere og seniorer. Miljøet fremstår som meget godt. Enkeltmiljøene i Norge er relativt små, men det er etablert gode samarbeidsakser. VIP’08 bidro godt til videre internasjonal nettverksbygging.

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd / Smartrans
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90A10132

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics

År

2008

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A8457

ISBN

9788214044072

Vis denne publikasjonen hos Cristin