Til hovedinnhold
Norsk English

Det er nå det begynner! - Hovedrapport fra prosjektet ""Brukerorienterte alternativer til tvang i sykehus"" (BAT)

Sammendrag

I denne hovedrapporten presenteres resultatene fra BAT-prosjektet. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og Rådet for psykisk helse. Målsettingene for prosjektet er å gi forskningsbasert kunnskap om brukerorienterte alternativer til tvang i akuttposter samt hvordan disse metodene kan implementeres og forankres i sykehusorganisasjonen. Prosjektet utgjør et følgeforskningsprosjekt av utviklingsarbeid ved seks sykehus med tilsammen ti akuttposter. Det ble benyttet en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder. Utviklingsarbeidet har vært drevet av en arbeidsgruppe lokalt bestående av ansatte og brukerrepresentanter fra lokallagene til Mental Helse Norge. Det har vært jevnlige nettverkssamlinger. Prosjektet pågikk i perioden 2006-2008, med aktiv fase fra februar 2007. Alle sykehusene har gjennomført prosjektet. Ett sykehus kun delvis. Viktige alternativer som ble diskutert og utprøvet i postene er forebyggende og konfliktdempende tiltak som mer anerkjennende tilnærminger til pasientene, endret grensesettingspraksis, mindre bruk av fysisk makt og mer bruk av tid og kommunikasjon samt innlemming av pasientens ønsker i behandling. Det ble lagt økt vekt på individuell behandling, inkludert redusert omfang av husregler og endret skjermingspraksis. I tillegg vektla sykehusene økt personalkompetanse gjennom ulike undervisningsopplegg med brukerene til stede, endret personalrekruttering samt gruppetilbud til pasienter.  Prosjektet har ført til nye arbeidsformer og mer fokus på løsningsorienterte kulturer i postene. Det er gjennomgående gode erfaringer med de nye arbeidsformene i postene for både pasienter og personale. Det er økt tro på lempelige metoder.  Erfaringene med implementeringsprosessene har vært mer varierende. Poster med helhelig endringsarbeid har best erfaringer selv om avgrenset satsing ga effekt i en post. Registering av tvang og personalholdninger viser små endringer i tvangsreduserende retning.  Prosjektet bekrefter at slikt endringsarbeid tar

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Reidun Norvoll
  • Trond Hatling
  • Karl-Gerhard Hem

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045208

Vis denne publikasjonen hos Cristin