Til hovedinnhold
Norsk English

Konseptrapport for Nytt sykehus Stokmarknes

Sammendrag

Konseptrapporten er en sammenstilling av utredninger og plandokumenter som inngår i Konseptfasen. Konseptrapporten er grunnlaget for behandling og eventuell godkjenning av prosjektet i styrene for Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF.   Konseptrapporten legges også til grunn for den faglige godkjenningen som gis av departementet og er grunnlag for departementets vurdering av prosjektets totaløkonomiske betydning for RHF-et. Rapporten konkluderer med en anbefaling om videre planlegging av et nybygg for Nordlandssykehuset Vesterålen på grunnlag av alt 9C. Kostnadsrammen for dette alternativet er 850 MNOK inklusiv margin for uforutsett (p85% ).   Konseptrapporten viser at prosjektet har løsninger som imøtekommer de kravene som gjelder for et fremtidsrette lokalsykehus, og som er nedfelt i mandatet som bygger på nasjonale og regionale føringer.   De sentrale dokumentene (revidert Hovedfunksjonsprogram og revidert Skisseprosjekt) er utarbeidet i samråd med ansatte ved sykehuset i Vesterålen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Asmund Myrbostad
  • Marte Lauvsnes

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214045192

Vis denne publikasjonen hos Cristin